Innlegg merket ‘dropbox’

Den lette løsning til fildeling – hurtigt – enkelt

Dropbox hjelper til med samarbeidet i menigheten

I vår artikkel Smart deling av referater og ansvarslister gjennemgå vi mulioghetene med Google Docs og Skydrive. Disse to løsninger er avanceret, men har mange muligheter. I denne artikkel vil vi se på Dropbox, som for mange vil fungere bedre.

Les mer

Den lette løsning til fildeling – hurtigt – enkelt

Dropbox hjelper til med samarbeidet i menigheten

I vår artikkel Smart deling av referater og ansvarslister gjennemgå vi mulioghetene med Google Docs og Skydrive. Disse to løsninger er avanceret, men har mange muligheter. I denne artikkel vil vi se på Dropbox, som for mange vil fungere bedre.

Les mer